Šetríme Váš čas

 • Podklady na spracovanie účtovníctva prevezmeme osobne vo Vašej firme
 • Komunikácia s inštitúciami, kým Vy sa venujete svojej podnikateľskej činnosti
 • Sledovanie a podrobné informovanie o platných daňových zákonoch
 • Poradenstvo zdarma
Účtovníctvo a šetrenie času

Služby

ktoré Vám poskytujeme
 • Vedenie účtovníctva pre fyzické a právnické osoby

 • Mzdy a personalistika

 • Ročné zúčtovanie dane zamestnancov

 • Účtovanie daňových dokladov a kontrola správne zaúčtovanej DPH

 • Spracovanie daňových priznaní k DPH (mesační, štvrťroční platcovia)

 • Prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti

 • Mesačné výkazy o preddavkoch do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne

 • Spracovanie daňových priznaní DPFO, DPPO

 • Účtovná uzávierka

Novinky

v oblasti účtovníctva

Kontaktujte nás

telefonicky alebo e-mailom

MB Accons s.r.o.

Černyševského 10
851 01 Bratislava

IČO: 52376745

Blanka Machatová

Mobil: 0940 399 505
E-mail: machatova@mbaccons.sk